Портрет на Арам Хаджолян

Възходи и падения в живота на Арам Хаджолян

Арам Хаджолян /1915 – 1979/ е потомствен фотограф. Още през 1892 година братята Саркис (бащата на Арам), Ованес и Артюн поставят началото на тази известна фотографска фамилия. Те откриват собствено фотографско ателие във Варна. По-късно техните синове продължават по същия път. Арам дори става директор на ДП „Българска фотография“ и е първият фотограф със звание…