Петър Боев

Петър Боев – познат и непознат

Петър Боев /1912 – 2004/ би следвало да е добре познато име в българските фотографски среди. Преди известно време с мен се свърза историкът Силвио Томов, който изследва живота и творчеството на героя в този творчески портрет. Събраните интервюта и материали, предоставени от семейството и роднините на Боев, с които се запознах, ме накараха да…