Деца с футболна топка от парцали в Елин Пелин (1951) | Фотограф: Тодор Славчев

Тодор Славчев, който улавяше мигове

Тодор Славчев /1900 – 1992/ е сред имената, които със сигурност ще срещнем, когато заговорим за репортажна фотография. Творчество му е грижливо съхранено и добре популяризирано от неговата внучка Яна Узунова. С нейна помощ правим този творчески портрет, който публикуваме дни след приключване на поредната изложба с кадри на фотографа. Състоя се в Национална галерия…