Седмично предизвикателство Фотограф: Dimitar Antonov

Седмично предизвикателство: Пролет

Пролетната селекция е тук 😉 Когато бях далеч от теб, Април бе тъй облъхнал цялата природа, че и Сатурн, уж винаги унил, танцуваше, засмян, на небосвода. Бе пролет, както — помниш ли? — преди: със бистри небеса и глъчка птича, но песен тя във мен не породи, не ме подмами с цвят да се накича.…

Прочети повече