През 2020 г. от новите и основни акценти в дейността на Photoworld.bg ще е да помага за развитието и популяризацията на всеки един от членовете на клуба. Ако все още не си член на клуб Photoworld.bg, то да разбереш как става това оттук: Влез в клуба

Всички 6 месечни и едногодишни членове могат да имат профил в сайта на клуба.
Чрез формата по-долу можеш да изпратиш информацията, която искаш да бъде качена за теб. Целта на тази секция е да бъде още един начин да представиш себе си.

Освен базова информация за теб и твоята дейност, има възможност да изпратиш и свое портфолио.

На всеки 3 месеца ще правим портфолио ревю на всички изпратени фотографии. Първото портфолио ревю ще бъде през месец март 2020 г. 
Ако портфолиото ти бъде одобрено ще имаш собствена страница, където ще бъдат представени различни твои проекти. С хората, чието портфолио е одобрено ще работим по-задълбочено по популяризирането на работата им в България и чужбина. Това може да  включва: изпращане на работата ти по различни конкурси в страната и чужбина; публикации по нашите канали за твоята работа; помощ в организирането на изложби; публикуване на работата ти в книги и др.

Ако нямаш портфолио, или то не бъде одобрено, ще бъдеш представен в списъка с членовете с останалата информация.
Тази секция ще бъде преведена и на английски език.

Твоите детайли

Тази информация ще се показва на сайта на photoworld.bg


Молим да подберете до 20 снимки, да ги архивирате и качите в платформа като WeTransfer, Dox.bg или друга подобна. Ако имате различни проекти, които искате да представите, може да го направите като ги разделите по папки. Допустимо е да добавите и текстови файлове в папките, които да описват вашите проекти.