РЕГЛАМЕНТ

КАКВО Е „НАЦИОНАЛЕН ФОТОТУРНИР“?

Националният фототурнир е единствения по рода си целогодишен национален фотографски конкурс, който всеки месец ви предизвиква с нова фотографска тема.

КАК Е ОРГАНИЗИРАН КОНКУРСА?

Всеки месец организаторите от Клуб Фото Свят обявяват тема, по която се приемат снимки до 5-то число на следващия месец. По всяка тема участниците могат да изберат да участват в две основни категории: „единична фотография“ и „серия от снимки“.
В категорията „единична фотография“ всеки участник може да предаде до 3 снимки.

В категорията „серия от снимки“ всеки участник може да предаде по една серия от снимки, с общо заглавие, от 3 до 5 снимки.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Всеки любител или професионалист живеещ в България може да участва, с изключение на членовете на журито в настоящия месец. Членовете на журито могата да се включат в турнира в други теми.

Един автор може да участва веднъж през месеца.

КАК СЕ УЧАСТВА?

За да се включите в турнира, трябва да подадете своите снимки по темата на месеца до 5-то число на слевдващия месец през формата за регистрация в края на тази страница.

КАК СЕ ОЦЕНЯВАТ СНИМКИТЕ?

Всеки месец снимките се журират от различно 3 членно жури, подбрано според темата. Журито класира снимките и сериите от 1-во до 10-то място. И в двете категории се разпределят точки, както следва:

25 точки за 1-во място
20 точки за 2-ро място
17 точки за 3-то място
14 точки за 4-то място
11 точки за 5-то място
9 точки за 6-то място
7 точки за 7-мо място
5 точки за 8-мо място
3 точки за 9-то място
2 точки за 10-то място

и по 1 точка за всеки участвал през месеца

Спечелените точки се трупат и добавят в общо класиране за цялата година и през януари 2019 г. ще бъдат обявени големите победители в турнира за 2018 г.
Двете категории имат независимо класиране в продължение на цялата година.

Един и същ автор не може да бъде класиран на повече от едно място в категория. Взима се класирането на най-добре оценената му фотография.

Отличените на 1-во, 2-ро и 3-то място във всяка категория печелят месечни награди и грамоти от Клуб Фото Свят и партньорите на националния фототурнир.

Събралите най-много точки в турнира, ще бъдат наградени на официална церемония през януари 2019 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМИТЕ

Може да участвате само с авторски снимки. С подаването на снимки за участие, вие декларирате, че сте автор на фотографиите, които предавате.
Конкурсът е дигитален. Файловете трябва да се предадат в JPG формат с препоръчителна резолюция 2000 пискела по дългата страна.

Няма ограничение в това кога са правени снимките. Не може да се участва с една и съща фотография в различни теми.

Имената на файловете трябва да са същите като заглавията на снимките. 

ПРАВА ВЪРХУ СНИМКИТЕ

Авторските права остават изцяло за автора като с участието си той дава съгласието си те да бъдат използвани за популяризиране на „националния фототурнир“ и дейностите на Клуб Фото Свят. Организаторите нямат право да ползват снимките за други цели без изричното съгласие на автора.

 

КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ ПО ТЕМАТА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ:
05 май 2018 г.

ТЕМА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

МИНИМАЛИЗЪМ

Минимализмът е течение в съвременното изкуство, възникнало като продължение на модернизма и добило отчетливост към края на 50-те години на 20 век. Неговата основна идея се предава с формулата „По-малкото е повече“ („Less is more“), популяризирана от Мис ван дер Рое. Проявления на минимализма като естетика се наблюдават във всички познати видове изкуства… включително и във фотографията.

ЖУРИ

Журито за месечната тема ще бъде обявено скоро.

НАГРАДИ

Всеки месец има по 3 награди и грамоти за класиралите се на 1-во, 2-ро и 3-то място във всяка една категория + грамоти за класиралите се до 10-то място.

Наградите за месец април ще бъдат обявени скоро. 

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ


Единична фотография


Серия фотографии

Качете от 3 до 5 снимки за участие в категорията.