Кратка история на фотографията: Фотографията като рисуване със светлина. Предфотографски оптични устройства.

You are here:
Go to Top