Display events on your blog.

Човек в търсене на смисъл

13/04/2020 @ 19:00 – 21:00 –

В понеделник ви каним на разговор, който ще отвори темата, която вярваме, че вълнува всеки от нас, а именно – какво правим в цялата тази „извънредна“ ситуация… и след нея?

Goes LIVE с Георги Кожухаров – „Разговор за фотожурналистика“

17/04/2020 @ 19:00 – 21:00 –

В нашия разговор ще обсъдим как се е променила работата на фотожурналиста през последните години. Ще се запознаем и с някои от по-интересните нови проекти, по които Георги работи. 

Goes LIVE – „Фотографията като бизнес“

27/04/2020 @ 19:00 – 21:00 –

Бизнес страната на фотографията е слабо засегната в пубичните дискусии. Мислим, че е много важно да има качествен диалог за тази страна на фотографията, особено в ситуацията, в която се намираме.