Връх Ботев и Купените | Фотограф: Никола Миронски

Никола Миронски – фотографът на българските планини

От проучването, което правих за Никола Миронски /1902 – 1974/, останах с впечатление, че той е по-известен в средите на алпинистите, отколкото сред фотографите. Пейзажната фотография и в частност планините изискват човек да е тясно свързан с природата. Без нейното разбиране няма как сетивата на фотографа да се отворят пълно за това, което се разкрива…