Всеки месец Photoworld.bg предлага фотографското предизвикателство „Тема на месеца“.

Това е конкурс, който предлага нова тема всеки месец. Всеки член на клуб Photoworld.bg може да се включи с до 3 фотографии и да участва в конкурса за награди на ниво в неговия град, както и на национално ниво.

Ако не сте член на Photoworld.bg, може да видите какво означава да сте част от най-големия фотографски клуб в България тук: Влез в клуба

Тема на месеца за март – „Усещане за жена“

Този месец ви предизвикваме да уловите вашето усещане за жена.

Интерпретирайте темата свободно без да си налагате ограничения.

Регламент

Кой може да участва?

В конкурса може да участва всеки член на Photoworld.bg, при условие, че членството му не изтича в месеца на провеждане на конкурса. (Влез в клуба)

Изисквания към файловете

Конкурсът е дигитален. Оценява се единична фотография. Всеки участник може да изпрати до 3 фотографии в рамките на 1 месец.

Снимките се изпращат в JPG. формат. Минималната резолюция на файловете трябва да е 2000 пиксела по дългата страна. Файловете се изпращат като попълните регистрационната форма в края на тази страница.

Важно! Файловете трябва да се наименуват със заглавието на фотографията. Заглавието може да се вземе предвид при журирането. Пример: lyubov_ot_prav_pogled.jpg

Снимките трябва да са направени през месец февруари 2020 г.!

Календар

  • Срок за предаване на файлове: 1 – 31 март 2020 г.
  • Обявяване на резултатите от конкурса: Не по-късно от 30 април 2020 г.

Журиране

Предадените снимки ще бъдат оценявани на два етапа:

  • Избиране на победители във всеки град, в който Photoworld.bg има дейност: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора

Журирането на снимките във всеки град ще се случи публично, по време на първата местна клубна сбирка за месец март.

Ако във вашия град Photoworld.bg все още няма редовна активност, то вашите снимки ще бъдат разгледани директно на втория етап.

  • Избиране на национален победител в конкурса.

На втория етап ще участват снимките победители от всеки един град, както и снимките на авторите извън градовете, в които имаме дейност.

Журирането на втория етап се излъчва от независимо жури.

Награди

  • 5 награди „Градски шампион“ – едномесечно членство в клуб Photoworld.bg*. По една за победителите във всеки град: София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора
  • 1 награда „Национален шампион“ – 3 месечно членство в клуб Photoworld.bg*. Връчва се на националния победител в конкурса.
  • Поощрителни грамоти. Връчват се по преценка на журито за фотографии, които заслужават поощрение, но не са спечелили награда. Журито си запазва правото да не връчва поощрителни грамоти.

*При спечелване на наградата, вашето членство ще бъде удължено с определения период. Възможно е един и същ автор да спечели награда „градски шампион“ и „национален шампион“. В този случай се събират периодите за двете награди.

Авторски права на снимките

С участието си в конкурса, участникът декларира, че е автор на снимките, които предава. Участникът се съгласява организаторите на конкурса да използват изпратените изображения за популяризиране на конкурса и дейността на Photoworld.bg, за публикации в сайта на организацията и социални медии, като името на автора ще бъде посочвано. За всяка друга употреба ще се иска съгласие от автора.

Регистрация за участие