Как може да се включите и да ни подкрепите?

Ние изграждаме солидарна и взаимоподпомагаща се общност, в която всички имат възможност да допринасят и да ползват плодовете на общите ни усилия. Организацията на Клуб Фото Свят се задвижва изцяло с доброволен труд. Това означава, че Клуб Фото Свят и стоящата зад организацията фондация, на този етап не правят никакви други разходи, освен нужните за администрирането и организацията на дейността.

 

Клуб Фото Свят има три основни типа дейности:

 1. Отворени събития, достъпни за всеки, който иска да се включи, срещу фиксирана входна такса от 10 лв./ на събитие.
 2. Събития за членове на клуба, които са достъпни за всички заплатили членски внос за съответния месец.
 3. Отворени събития и активности, които не са обвързани с никакви плащания. Те ще се организират от нас, защото вярваме, че ще бъдат полезни за развитието на общността.

В продължение на тази визия, при положителен финансов резултат, всички приходи на организацията ще остават във фондацията като фонд за развитие на нейната дейност.

 

Станете част от нашата кауза, избирайки един от следните варианти:

УЧАСТИЕ

от 10 лв. за събитие

Може да ни подкрепите просто като участвате в някое от събития, които организираме. Всички приходи остават във фондацията за развитие на дейността й.

Включи се в нашите събития

Месечно членство

20 лв. на месец
 • Важи в рамките на един календарен месец, след което следва да бъде подновено
 • Безплатно участие в отворените към публика платени лекции организирани през месеца
 • Право на участие в затворените сбирки на клуба
 • Участие в организираните за членовете на клуба пленери и фоторазходки
 • Преференциални условия за участие във всички специални събития, организирани от Клуб Фото Свят и партньорските организации
 • Поименна членска карта, която дава търговски отстъпки в ползването и покупката на подбрани стоки и услуги свързани с фотографията
 • Членски внос може да заплатите по време на някое от нашите събития или по банков път на сметката по-долу.

Виж нашите събития и клубни проекти

6 месечно членство

100 лв. 6 месеца
 • Важи в рамките на 6 месеца от първоначалното заплащане
 • Безплатно участие в отворените към публика платени лекции организирани през месеца
 • Право на участие в затворените сбирки на клуба
 • Участие в организираните за членовете на клуба пленери и фоторазходки
 • Преференциални условия за участие във всички специални събития, организирани от Клуб Фото Свят и партньорските организации
 • Поименна членска карта, която дава търговски отстъпки в ползването и покупката на подбрани стоки и услуги свързани с фотографията
 • Членски внос може да заплатите по време на някое от нашите събития или по банков път на сметката по-долу.

Виж нашите събития и клубни проекти

12 месечно членство

180 лв. 12 месеца
 • Важи в рамките на 12 месеца от първоначалното заплащане
 • Безплатно участие в отворените към публика платени лекции организирани през месеца
 • Право на участие в затворените сбирки на клуба
 • Участие в организираните за членовете на клуба пленери и фоторазходки
 • Преференциални условия за участие във всички специални събития, организирани от Клуб Фото Свят и партньорските организации
 • Поименна членска карта, която дава търговски отстъпки в ползването и покупката на подбрани стоки и услуги свързани с фотографията
 • Членски внос може да заплатите по време на някое от нашите събития или по банков път на сметката по-долу.

Виж нашите събития и клубни проекти

ДАРЕНИЕ

дарение

В случай, че не искате да станете членове на клуб Фото Свят, но смятате, че нашата дейност и цели Ви допадат, може да ни подкрепите под формата на дарение.