С настъпването на 2019 г. Клуб Фото Свят ще навърши 2 години. През този период ние реализирахме множество събития, конкурси, изложби, пътувания и срещи в името на каузата да създадем голяма, единна фотографска общност, която да ни дава среда за общуване, приятелства, развитие и израстване. Общност, която в дългосрочен план да има силите да променя и развива българската фотогрфия към това тя да стане световно призната и разпознаваема.
По целия път до тук успяхме да създадем много приятелства и спомени. Срещнахме много хора, които обичаст фотографията заниманията с нея. Каним вас, хората, които повярваха достатъчно в каузата на нашата организация, че да станат членове на Клуб Фото Свят, да създадем заедно календар.

За каледнара търсим 12 вдъхновяващи изображения, които да ни напомнят за радостта от фотографията през идната година.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

Всеки активен член на клубa.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ

  • Може да участвате само с авторски снимки. С подаването на снимки за участие, вие декларирате, че сте автор на фотографиите, които предавате.
  • Файловете трябва да се предадат в JPG формат с максимален размер и 300 ppi
  • Няма ограничение в това кога са правени снимките.
  • Имената на файловете трябва да са в следния формат: [month].jpg, където [month] е името на месеца, за който пращате снимка: january.jpg, february.jpg…
  • Не е задължително да имате снимки за всеки месец
  • Снимките да са в пропорция 3:2, хоризонтални

ПРАВА ВЪРХУ СНИМКИТЕ

Авторските права остават изцяло за автора, като с участието си той дава съгласието си те да бъдат използвани за отпечатването им в календар, който ще бъде продаван с цел набиране на средства за дейността на Клуб Фото Свят, също и за популяризирането на дейностите на Клуб Фото Свят. Организаторите нямат право да ползват снимките за други цели без изричното съгласие на автора.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СНИМКИТЕ: 11.11.2018 г. 11:11 вечерта