Inspiration Feeder Фотограф: Daniel Munteanu

Inspiration Feeder: Daniel Munteanu

Рубриката Inspiration Feeder ви представя интересни автори от цял свят. Днес на фокус е Daniel Munteanu. Откъде сте? Понякога се чувствам… сякаш от друг свят, от друго време или измерение.  Казвам съвсем  сериозно. Кой знае къде аз или част от мен сме живели преди. Не чувствам особена връзка с моето родно място, освен с природата…

Прочети повече